Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs. Een serviceclub, in het algemeen, is een club van mensen die door het opzetten en uitvoeren van activiteiten geld bijeenbrengen (fundraising) en dat bijeengebrachte geld uitgeven aan goede doelen (fundspending).
Een Kiwanis serviceclub heeft naast de genoemde doelstelling vooral persoonlijke ontplooiing van het individuele lid voor ogen.

Het motto van Kiwanis is

"Serving the Children of the World".

Kinderen helpen staat centraal in alles wat doen. 

In volgorde van belangrijkheid zijn de onderstaande drie begrippen het uitgangspunt van Kiwanis:

1. Friendship*
2. Fundraising*
3. Fun*

∗Klik voor meer info naar de landelijke website 

De zes doelstellingen van Kiwanis

  • Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.
  • In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.
  • Positief werken aan kansen die op je af komen.
  • Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij. 
  • Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen. 
  • Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.

Onze club is een hechte club met dames en heren met verschillende beroepen en achtergronden. 
Met onze club werken we continue aan nieuwe initatieven om het leven van kinderen leuker en beter te maken en zo te zorgen dat ze een betere start in het leven krijgen.